Adressit ja Korusähkeet Sympati kort och Lyxtelegram Sympathy cards and Telegrams Muistaminen.fi

Värssyt ovat valittavana oheisessa adressissamme:

RUOTSINKIELINEN ADRESSI VÄRSSYLLÄ
Adressi ruotsinkielisellä värssyvalinnalla.

TILAA: Ruotsinkielinen Adressi 

Aftonvinden fyller nu ditt sege för dig till en evigt rofylld hamn.

Allting stort har en gång varit smått.
Endast sorgen är i början stor och blir med tiden mindre.

Den trötta förtjänar sin vila, efter möda en skuggig plats.
Lämnar ifrån sig livets börda,
somnar ömt i evig famn.

Det finns minnen som inte förstörs av tid eller år.
I själen de finns i år efter år.

Det är tröst att vinden stillnar
och skuggan över vattnet flyr.
Bortom himlens ändlösa valv
det eviga ljuset nu gryr.

Du är borta, du har kommit till fridens land.
Men du lever kvar i våra minnen på denna strand.

Där skall solen alltid skina,
där väntar en evig vila.
- Liisa Anttila -

En dag skingras molnen i vinden.

En ny morgon gryr,
dagen lyser klarare.
Så möter vi alla till slut
Herren vår skapare.

Evig är Guds trohet likt himlens blåa djup.
Lugn kan människan vila i Guds trygga hand.

Från livets hamn reglar alla i ensamhet,
men möts av de väntande andra.

Gemensamma minnen bygger
en bro mellan livet och döden. – Liisa Anttila -

Gud är kärlek. – 1. Joh. 4:8 -

Herre, Din styr vår väg Du räknar våra dagar
Du vakar över oss och ger oss styrka i det svåra.

Herren ger en frid, som övergår allt förstånd. – Fil. 4:7 -

I frid vill jag lägga mig ned,
och i frid skall jag somna in,
ty du Herre, låter mig bo i trygghet och ro.
- Psalm 4:9 -

I Gud faders famn finnes fridens hamn.

I sinom tid går solen ner,
leder oss till dagar fler..

Jag förtröstar på Dig, Herre,

Jag går med en ängel vid min sida,
här får jag trygghet, här får jag vila.

Likt flyttfågelns sista färd går vägen till himlens hamn.
Likt drömmen från denna värld flyr livet till fridens famn.

Låt lena vindar bära mot evighet vår kära.
Där väntar vila där väntar frid.

Låt själen av vinden nu stilla tas bort,
varsamt kom vila och ro inom kort.

Låt sorgen stilla ändras till minnen vackra, kära.

Längtans vindar sakta spelar på sorgens strängar.
Livets gyllene minnen knyts till vävar vackra.

Min tid står i dina händer. – Ps. 31:16 -

Mitt skepp seglar nu i hamn

Mörk är tiden, men vi ser hur Herren själv oss ljuset ger. – Liisa Anttila -

Nu får du vila lungt i evig frid,
ditt vackra minne lever i all tid.

När allt är tungt och svårt kommer ljuset ifrån ovan,
när ljuset blivit vårt, är det gud som givit gåvan.
- Maria Alstedt -

När vi nalkas fridens strand,
när vi styrs av vår Guds hand,
ser vi att vår sorg är slut att vi går mot vilan ut.

På sorgens mörka strand lyser minnena klart.
Ditt ljusa glada sinne finns alltid hos oss kvar.

Sjung fågel sköna sånger,
viska stilla vind vid graven,
tala om vår sorg och saknad.

Sov i ro, vila ut i Guds hand.

Stilla är vinden på jorden,
tystnad har alla orden.
Endast hjärtats röst ljuder nu.

Stjärnorna glimmar, det är kväll.

Stunden for vilan har kommit,
himlen har tagit Dig i famn.

Så gott är att somna till vila för den som tjänat sin dag.
Få komma till evig frid i stilla skymningstimma.

Så tomt är vårt sinne,
när vi ett sista avsked tar. Inga ord vi finner,
dock i vårt minne är du kvar.

Tiden går och sorgen byter skepnad.
Tårarna renar och minnet består.

Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk,
så som Gud vilade från sitt. – Hebr. 4:10 -

Tyst höjer sig himlavalvet,
fåglarmas kör är stilla.
Dödens eviga gåta kan vi aldrig förstå.

Vem kan väl tolka det som sker,
vi böjer oss stilla och ödmjukt ner.

Vi lämnar livet men blir ändå kvar.
Vårt minne lever i allt det vi gjort.

Vi stäcker vår hand mot det vi inte kan nå.
Vi vill veta svar pä det vi inte kan förstå;
strålar av det eviga ljuset glimmar i oss då.
-Pia Perkiö-

Vid livets slut bär Gud oss till det himmelska hemmet.

Över allting denna dag landskapet får milda drag.
Nu båd, när och fjärran friden är av Herren.

Paluu adressisivulle

Back to Top